استیضاح وزیر نیرو گرچه با محوریت آب و سیاست های مربوط به آن در حال پیگیری است اما تاثیرهای متفاوتی را در پی دارد که مهمترین آنها ایجاد فضای غیرقابل اعتماد برای سرمایه گذاری خارجی در حوزه برق است. اگر بخواهیم منصفانه به دوره چیت چیان بنگریم کارنامه آن در بخش برق قابل دفاع بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo