سرقت برق طی سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است تا آنجا که سالانه بیش از ۲۱۰ میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان برق دزدی در این حوزه رخ می دهد. این معضل صنعت برق با کاریکاتوری نشان داده شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo