اگر عده‌ای از آب کره بگیرند، عده‌ای هم پیدا می‌شوند که از هر چیزی برق تولید کنند! به تازگی کالسکه‌ای به نام «فور مامس ماکسی» (4moms moxi) به بازار آمده که وقتی به سمت جلو هل داده می‌شود، می‌تواند انرژی الکتریکی تولید کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo