بسیاری از ردیف‌های بودجه مربوط به صنعت برق در لایحه بودجه 96 کاهش یافته است و شرکت‌های استانی بایستی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی خود سرمایه گذاری بخش خصوصی جذب کنند. باید مراقب خدماتی که در این صنعت به مردم ارائه می‌شود بود و نباید اسباب نگرانی و رنجش مردم شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo