وزیر نیرو امروز عصر در اختتامیه ششمین کنفرانس نیروگاه های حرارتی ایران در دانشگاه علم و صنعت ایران به برق نیوز گفت: برای اولین بار در سالهای گذشته بدهی های وزارت نیرو نسبت به سال قبل تر کاهش یافته است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند. با تصویب هیئت دولت از سال 95 سهم یارانه ها از درآمدهای فروش برق به خود صنعت برق می رسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo