مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: کاهش هرچه بیشتر تلفات انرژی برق این استان مستلزم نگهداشت شرایط موجود، بهبود این وضعیت، صرف هزینه و سرمایه گذاری در این بخش است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo