مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در بازدید از امورهای برق نور و محمودآباد، بر اهمیت وصول مطالبات و کاهش تلفات تأکید کرد و گفت: باید با یک کار تیمی در راستای پیگیری وصول مطالبات و همچنین کاهش حداکثری تلفات با جدیت و همیت بیشتر تلاش کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo