مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان گفت: از نانوتکنولوژی در خطوط انتقال برق منطقه ای اصفهان استفاده شده است و توسط یکی از همین شرکت های دانش بنیان موفق شدیم رنگ مخصوص نانو ایجاد کنیم که تلفات کرونا در شبکه را کاهش می دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo