معاون سیستم‌های کنتورهای هوشمند سابا گفت: یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های این دستگاه این است که می‌تواند منجر به کاهش خاموشی های برق، افزایش کیفیت توان و کاهش هزینه های مشترکین شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo