مدیرکل دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، گفت: با تغییر رویکرد در نظام بهره برداری و استفاده از فناوری های جدید بتوانیم با هزینه کمتر به حداکثر قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی واحدها دست پیدا کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo