حمیدرضا امین زاده با اظهاراین مطلب افزود: درسال گذشته ازطریق هدف گذاری وتعیین شاخص، هزینه های مصرف انرژی و ملزومات اداری درسطح مدیریت برق شهرستان ها و حوزه ستادی کاهش قابل توجهی داشته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo