با هماهنگی های به عمل آمده با سازمان ها، ادارات و شرکت های بزرگ مستقر در استان خوزستان، 196 مگاوات از پیک بار شبکه توزیع برق استان در تابستان امسال کاهش می یابد که این موضوع در پیشگیری از اعمال خاموشی و پایداری شبکه موثر خواهد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo