مدیر امور برق شهرستان خوانسار ضمن ارائه گزارشی کاملی از پروژه ها و برنامه های انجام شده در سال 94، از جذب مبلغ 17 میلیارد ریال اعتبار تا پایان دی ماه امسال خبرداد و گفت: امسال با تمهیدات انجام شده 25 درصد از خاموشی های ناخواسته نسبت به سال گذشته کاسته شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo