در استان مركزي در 8 ماهه نخست سال94 ، 5 حادثه فوتي براثر برق گرفتگي داشته ايم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ، 28 درصد حوادث فوتي كاهش يافته است ، كه تلاش شركت توزيع نيروي برق استان مركزي حذف اين حوادث در راستاي ايمني شهروندي است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo