معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت : هدر رفت برق در شبکه توزیع امسال از 15 درصد به 11 درصد رسیده است. با کاهش 4 درصدی هدر رفت برق حدود 220 میلیارد تومان از هزینه های تولید و توزیع برق کاهش یافت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo