مدیر امور برق گلپایگان با اشاره به پروژه‌های اجرا شده گفت: احداث شبکه برای متقاضیان با اعتبار 3 هزار و 300 میلیون ریال، جابجایی پایه و رفع نقاط خطرساز با اعتبار 850 میلیون ریال، تعویض کنتورهای معیوب با اعتبار 950 میلیون ریال، بهینه‌سازی شبکه و تعمیرات با اعتبار 2 هزار و 500 میلیون ریال در 9 ماهه امسال انجام شده است.

وی با بیان اینکه امسال تاکنون یک‌هزار و 200 میلیون ریال صرف حوادث و اتفاقات امور برق شده است گفت: در 9 ماه امسال 495 میلیون ریال برای روشنایی و همچنین 300 میلیون ریال برای نصب ترانس و احداث شبکه بلوک 62 مسکن مهر گلپایگان هزینه شده است.

مدیر امور برق گلپایگان تصریح کرد: امسال همچنین نصب یک دستگاه ریکلوزر با هزینه 540 میلیون ریال انجام شده است.

حدادی پور با بیان اینکه برای تبدیل شبکه به کابل خود نگهدار در شهرک الوند 800 میلیون ریال هزینه شده است اظهار داشت: بهینه‌سازی روشنایی معابر با اعتبار هزار و 900 میلیون ریال، بهینه‌سازی و رفع حریم شبکه و پست و داغ محله خوشاب 370 میلیون ریال، و برای بهینه‌سازی و جابجایی شبکه محله مهرآباد 130 میلیون ریال هزینه انجام شده است.

وی خاطر نشان کرد: احداث شبکه و نصب ترانس رباط سرخ با اعتبار 250 میلیون ریال و تبدیل شبکه به کابل بنیاد گوگد با اعتبار 315 میلیون ریال هزینه انجام شده است.

مدیر امور برق گلپایگان با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا گفت: احداث شبکه و نصب ترانس گلشهر جنب شعبه برق با اعتبار 370 میلیون ریال، احداث شبکه و نصب ترانس روستای کلوچان و بهینه‌سازی فشار ضعیف روستای دم آسمان با اعتبار هزار و 100 میلیون ریال، بهینه‌سازی شبکه‌های فشار ضعیف ورزنه با اعتبار 500 میلیون ریال در حال اجرا است.

وی احداث شبکه و نصب ترانس شهرک الوند با اعتبار 550 میلیون ریال، رفع نقاط خطرساز با اعتبار 950 میلیون ریال، طرح‌های احداث شبکه و پست برای متقاضیان با اعتبار 900 میلیون ریال، تبدیل شبکه به کابل خود نگهدار به مبلغ هزار و 300 میلیون ریال و تعمیرات خط گرم شبکه‌های 20 کیلوولت به مبلغ 700 میلیون ریال را از دیگر پروژه‌های در حال اجرا عنوان کرد.

حدادی‌پور با بیان اینکه بهینه‌سازی شبکه و پست محله رباط پیر علی، نصب ترانس و کابل‌کشی مصلای گلپایگان با اعتبار 650 میلیون ریال، و احداث شبکه 20 کیلوولت جهت رینگ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه‌ها به مبلغ یک‌هزار و 100 میلیون ریال در حال احداث است، افزود: نصب سکسیونرهای موتوردار با اعتبار 900 میلیون ریال و حوادث و اتفاقات با اعتبار 300 میلیون ریال در حال اجرا است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo