به گزارش برق نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی، مدیرعامل این شرکت بر کاهش 50 درصدی  میزان SAIDI شرکت تا پایان سال 96 تاکید کرد.

مهندس “علیرضا صبوری” با بیان این که در حال حاضر  SAIDI شرکت حدود 200 دقیقه است خاطرنشان کرد: با توجه به این که این شاخص در شهرستان بزرگی مثل مشهد 78 دقیقه است، بنابراین لازم است در رابطه با کاهش 50 درصدی میزان SAIDI تا پایان سال 96 اقدام شود.

وی افزود: در حال حاضر SAIDI شرکت تپکو ژاپن 4 و 2 دهم دقیقه است بنابراین کاستن از میزان این شاخص کاری نشدنی نخواهد بود.

وی با بیان این که برای دستیابی به این هدف باید نقاط اتوماسیون شبکه افزایش یابد افزود: همچنین ناوگان خط گرم از جمله مواردی است که باید تجهیز و تقویت شود.

این مسئول در این باره تصریح کرد: همه نیروهای اجرایی موظف هستند تا جایی که ممکن است بدون اعمال خاموشی، سرویس و نگهداری خطوط را عهده دار شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی با بیان این که از این پس در سه شهر بزرگ استان مجوز خاموشی خواسته داده نخواهد شد اظهار داشت: البته به زودی ناوگان خط گرم استان تجهیز شده و بالابر خط گرم نیز خریداری خواهد شد.

وی سرعت بخشیدن به پروژه های تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار را نیز از الویت های کاری عنوان و تصریح کرد: این عملیات نیز باید به شیوه خط گرم و بدون اعمال خاموشی انجام شود.

مهندس “صبوری” با اشاره به مشکلات نقدینگی امروز کشور، در رابطه با پروژه های تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار تذکر داد: لازم است تا مدیریت منابع به گونه ای اعمال شود که همپوشانی هزینه و درآمد را شاهد باشیم.
گفتنی است: ميانگين زمان قطعي‌هاي برق در سال براي کل مشترکين را SAIDI نامگذاری کرده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo