کتاب;ایمنی ومخاطرات توزیع نیروی برق ;به همت معاونت مهندسی ونظارت شرکت توزیع نیروی برق و با تالیف مشترک خانم مهندس سمانه غلامی وآقای مهندس محسن علی بیگ منتشرشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo