برای نخستین بار کتاب تشخیص خطا در ماشین‌های الکتریکی اثر دکتر ژان کلودترای جیاسو از سوی دکتر سید محمد شریعتمدار عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق با همکاری مهندس نوید حریت ترجمه شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo