میانگین حقوق ماهیانه دریافتی فارغ التحصیلان مهندسی نفت و گاز و کارشناسان برنامه ریزی، تحلیل و اقتصاد نسبت به سایر گروه های شغلی بیشتر است. پس از این دو، مهندسان مکانیک، برق و صنایع در رتبه بعدی میانگین حقوق و دستمزد قرار می گیرند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo