آرش كردي با اشاره به اينكه برق، خدمتي مستمر است و توليد و مصرف آن به صورت همزمان صورت مي گيرد، گفت:با وجود آنكه در روزهاي تعطيل مصرف برق كاهش مي يابد، اما اين به معني كم شدن مسئوليتها و كاهش اهميت كارها نيست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo