کمتر کسی را در میان اهالی سینما و تلویزیون پیدا می کنید که «کریم جانبخش کمرسفید» یا به قول سینمایی ها «عمو جهان» را نشناسد. کسی که «نور» را به کار و کاسبی شان می آورد. البته آقا کریم فقط در بین اهالی سینما و تلویزیون شناخته شده نیست و مردم کوچه و بازار هم به دلیل کاری که در آن مشغول است او را می شناسند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo