هيات داوران پس ارزيابي گزارش هاي رسيده و مستندات فعاليت هاي روابط عمومي دستگاه هاي مختلف استان، روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق خوزستان را حائز رتبه برتر در بخش اقدامات نمايشگاهي اعلام كرد و از كامران حدادي مدير روابط عمومي اين شركت و مجموعه تحت مديريت وي با اعطاي لوح و تنديس رتبه نخست اين جشنواره تقدير به عمل آمد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo