با اعلام نتایج ارزیابی سال1394 از سوی شرکت توانیر ، معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خراسان در ارزیابی سال گذشته از سوی شرکت توانیر به عنوان ;بهره برداری برتر; انتخاب شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo