به گزارش برق نیوز، حاجی رضا تیموری اظهار کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان با عنوان ارزیابی جشنواره شهید رجایی که هر ساله در دو شاخص عمومی و اختصاصی در سطح استان انجام می شود توانست در بین 54 دستگاه اجرایی استان رتبه دوم را کسب کند.

وی ابراز داشت: شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در شاخص های اختصاصی از جمله افزایش ظرفیت شبکه توزیع، کاهش تلفات و زمان انرژی تامین نشده، تعداد مشترکان جدید، درصد پرداخت غیرحضوری، متوسط ظرفیت های پست توزیع و طول فیدرهای فشار متوسط و درصد برداشت نیز امتیاز 1000 را کسب کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: این شرکت در شاخص عمومی با شش زیرشاخص از قبیل برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، مدیریت سرمایه انسانی، خدمات عمومی در فضای رقابتی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد امتیاز 931 را کسب کرد.

تیموری یادآور شد: با جمع بندی امتیازات خصوصی و عمومی و کسب میانگین 965.5 امتیاز این شرکت حائز رتبه دوم در سطح استان شده که این مهم به همت والای کارکنان و همراهی مسئولان و مشترکان میسر شد.

شرکت توزیع برق استان همدان حدود 655 هزار مشترک را زیر پوشش قرار داده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo