توسط مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان، اعضای کمیته فنی انتقال و فوق توزیع ، سرپرست واحد بهینه سازی ساختمانی پستها و خطوط و همچنین رییس اداره عملیات اجرایی معاونت طرح های توسعه برق این شرکت منصوب شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo