مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: بخش عمده ای از مشترکان بخش صنعت این استان تحت پوشش طرح فهام ( هوشمند سازی کنتور برق) قرار گرفته اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo