گردهمایی ترویج واشاعه فرهنگ مدیریت مصرف برق به همت حوزه مقاومت بسیج وباهمکاری معاونت خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در سازمان انرژی اتمی ایران برگزارشد

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo