شهروندان كابل و مردم مناطق مركزی افغانستان دولت را متهم به توسعه ناعادلانه كرده و تهدید كردند كه اگر مسیر خط انتقال برق «توتاپ» را از استان «بامیان» و «میدان وردك» تغییر دهد، تظاهرات میلیونی به راه خواهند انداخت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo