صفحه برق نیوز در اینستاگرام در یکسال گذشته فعال بوده و توانسته با ارائه مطالب مفید و جالب به یکی از صفحات بزرگ فنی مهندسی در اینستاگرام تبدیل شود. شبکه اجتماعی اینستاگرام شبکه ای برای به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم بوده که با استقبال خیلی خوبی در سراسر دنیا مواجه شده است. صفحه اینستاگرامی برق نیوز از 12300 فالوئر یا عضو گذشت. تاکنون بیش از 450 تصویر و مطلب جالب در این صفحه منتشر شده است!

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo