روحانی گفت: در زمینه تولید برق در دو سال و نیم گذشته به جایگاه اول منطقه دست یافته ایم به طوری که در این دو سال و نیم 5 هزار مگاوات برق به تولید برق اضافه شده که از 69 هزار مگاوات به 74 هزار مگاوات رسیده ایم و 14 سد هم تکمیل شده و یک میلیون و 900 هزار متر مکعب بر آبهای پشت سدها افزوده شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo