در بخش توزیع نیروی برق حدودا، 1137 دستگاه ترانسفورماتور 20 کیلوولت در ساعات اولیه بی برق شدند و بالغ بر 6500 کیلومتر مدار شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف با آسیب جدی مواجه شدند یا تحت الشعاع قرار گرفتند. در بخش انتقال و فوق توزیع در منطقه شرق گیلان پستهای 20/63 کیلوولت آستانه، چمخاله ، کوچصفهان، لاهیجان 1 و 2 و همچنین پست 63/230 کیلوولت لاهیجان به دلیل آسیبهایی که به خطوط ارتباطی شان داشتند متناوبا و کرارا از مدار خارج می شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo