سمینار تخصصی ;شبکه های هوشمند برق و ریز شبکه های برق; برای اولین بار به صورت دو روزه در تهران برگزار شد که با استقبال بسیار خوبی از سوی صنعت برق و جامعه دانشگاهی کشور روبه رو شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo