نخستین همایش سالیانه اعضای شوراهای راهبری حوزه‌های تخصصی در راستای اولویت های وزارت نیرو جهت گسترش مشارکت بخش دانشگاهی کشور در پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo