دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی شرکت توزیع برق استان گیلان به منظور توانمندسازی و ارتقاء سطح مهارت و دانش کارکنان در سال 94 با همکاری مراکز آموزشی داخل و خارج استان برای سطوح مختلف شغلی شرکت مجموعاً30804 نفر ساعت آموزشی در قالب 84 دوره به شرح جدول زیر اجراء نمود که این میزان عملکرد معادل 99 درصد تقویم آموزشی می باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo