بر اساس ظرفیتهای پیش بینی شده در تقویم کارآموزی سال 94 ، برای تعداد 237 نفر متقاضی کارآموزی(مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی) و64 نفر متقاضی کارورزی(مقطع دیپلم ) تشکیل پرونده گردید و جهت گذارندن دوره کارآموزی به امورهای شرکت معرفی گردیدند .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo