رئیس شرکت توزیع برق با بیان اینکه ۲۸ درصد مصرف برق در ساعات پیک مربوط به ادارات است، گفت: ۲۲۳۴ اداره در تهران وجود دارد که بیشترین بدهی را به ما دارند و بیشترین مصرف را در پیک نیز دارند. وی از وجود ۱۸۰هزار خاموشی در سال گذشته خبر داد که ۱۵۰ مورد آن بدون برنامه و در زمان بالا بودن مصرف برق بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo