طی جلسه ای که با حضور معاون برنامه ریزی و مهندسی، رئیس گروه تحقیقات و سرپرست دفتر مهندسی و نظارت شرکت توزیع برق استان و سه تن از مسئولان و نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد برگزار شد، رشد کمی و کیفی همکاری های دوجانبه مورد توافق قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo