برای یازدهمین بار، همایش مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات با حضور مدیران صنایع ایران، کارشناسان و مشاوران نگهداری و تعمیرات و استادان برجسته این حوزه از سراسر جهان، 2 و 3 آبان ماه در مرکز همایش های رازی تهران برگزار خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo