سومین جلسه‌ی کارگروه تخصصی تدوین روند ارتقاء تصویر لحظه‌ای شبکه با حضور معاون برنامه‌ریزی و تحقیقات و مدیر دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه‌ای یزد، ، چندتن از مدیران و کارشناسان شرکت مدیریت شبکه‌ی برق ایران و شرکت‌های برق منطقه‌ای خراسان، اصفهان، باختر و یزد برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo