در حالی که راکتور قدیمی ارمنستان بیش از ۳۰ درصد برق مصرفی این کشور را تأمین می‌کند، تا سال ۲۰۲۶ این راکتور با یک مدل جدید‌تر روسی که دارای ۲.۵ برابر ظرفیت بیشتر است، جایگزین خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo