برق گرفتگی یکی از عوامل کشتار پرندگان به شمار می‌رود، اما با توجه به اینکه آنها اغلب در این منطقه ساکن شده و بر روی مقره‌های فشار قوی نشسته یا پرواز می‌کنند دچار برق گرفتگی می‌شوند. براساس آمار جهانی یک چهارم مرگ و میر این پرندگان ناشی از برق گرفتگی است

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo