در اینجا با رتبه بندی ۱۰ کشور با بیشترین ظرفیت انرژی خورشیدی، دیدی نسبت به توانایی کشورها در این زمینه می یابیم. این آمار و ارقام بنا به گزارش آژانس بین المللی انرژی در کاربرد فتوولتائیک است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo