به گزارش برق نیوز به نقل از ایرنا، محمد بحرینی افزود: در حال
حاضر بیش از دو هزار و 600 روستای این استان از نعمت برق بهره مند هستند.

وی
با اشاره به اینکه اغلب روستاهای بدون برق در شهرستان الیگودرز قرار
دارند اظهار داشت: از تعداد روستاهای یاد شده 110روستا دراین شهرستان
هستند .

وی اضافه کرد: برای برق رسانی به این روستاها نیازمند راه
دسترسی مناسب است تا بتوان ابزار، تیرهای برق و کابل برق را به این روستاها
رساند.

بحرینی خاطر نشان کرد: در صورت ایجاد راه دسترسی در مناطق یاد
شده، شرکت توزیع نیروی برق لرستان توانایی برق رسانی به این مناطق را دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo