مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان گفت: 137 روستای این استان به علت نداشتن راه دسترسی از نعمت برق محروم هستند. از تعداد روستاهای یاد شده 110روستا شهرستان الیگودرز هستند .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo