مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران گفت: نوسازی کابل های زیر سطحی شبکه برق و پست های توزیع برق باید هر چه سریعتر در سطح شهر تهران صورت گیرد و این امر مستلزم مساعدت و یاری مدیریت شهری است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo