همزمان با هفته دولت، آيين افتتاح و بهره برداري از 155 پروژه شركت توزیع برق زنجان با اعتباري بالغ بر 80 ميليارد ريال درحوزه ي تامين برق بخش هاي صنعتي، كشاورزي و زيرساختي و مراكز آموزشي و اداري و بهداشتي ودرماني استان آغاز شد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo