مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد گفت: مشتركان برق استان در سال گذشته 611 هزار و 286 بوده كه پيش بيني مي شود امسال اين رقم از 646 هزار مشترك عبور كند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo