سابا با اجرای طرح یارانۀ سود تسهیلات و وجوه اداره شده از سال 88 تاکنون در دو بخش بهبود کارآیی انرژی در تولید فرآورده های انرژی بر و اصلاح الگوی مصرف انرژی در فرآیند های صنعتی موفق به صرفه جویی انرژی برق بالغ بر 3500 گیگاوات ساعت در سال شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo