مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: بیش از ۸۱ درصد مشترکین برق در آذربایجان غربی در بخش خانگی بوده که ۴۵ درصد مصرف برق به این بخش اختصاص دارد . کاهش مصرف برای عبور از پیک تابستان از الویت برنامه های شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در فصل تابستان امسال خواهد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo